Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Millie Accounts Oy
Kapustarinnantie 8
99300 Muonio
y-tunnus 3402120-5

Rekisterin yhteyshenkilö

Marika Roth-Thusberg
Kapustarinnantie 8
99300 Muonio
marika(at)millieaccounts.fi

Rekisterin nimi ja ylläpidon peruste

Millie Accounts Oy:n asiakasrekisteri

Rekisteriin liittyvät sivustot

millieaccounts.fi

Mihin tarkoituksiin tietojasi kerätään ja käsitellään?

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin:

yhteydenpitoon ja tiedottamiseen
laskutukseen ja kirjanpitoon
yhteistyön toteuttamiseen
yhteistyön ja palveluiden kehittämiseen
maksamiseen, laskutukseen ja kirjanpitoon
mielipide- ja markkinatutkimukset
palvelun laadun kehittäminen
markkinointiviestintä
markkinoinnin ja mainonnan kohdentaminen eri asiakasryhmille

Rekisterin sisältämät tiedot

Millie Accounts Oy:n asiakasrekisteriin tallennetaan tarpeen mukaan seuraavat henkilötiedot:

Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Yritysasiakkaan yrityksen nimi
Yritysasiakkaan y-tunnus
Tietoja käsitellyistä tilauksista sekä ostetuista tuotteista ja palveluista.

Mistä saamme tietosi?

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja vain sinulta itseltäsi. Saamme tietosi, kun esimerkiksi ostat Millie Accounts Oy:n palveluita tai tuotteita.

Millä oikeusperusteella käsittelemme henkilötietojasi?

Keräämme asiakkailtamme ja yrityksen edustajilta henkilötiedot pääsääntöisesti oikeutetun edun perusteella. Jos olemme tehneen sopimuksen edustamasi yrityksen kanssa, käsittelyn oikeusperusteena on sopimus.

Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Jos et anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, emme pysty palvelemaan sinua ja täyttämään toimintamme tarkoitusta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilö on ostanut Millie Accounts Oy:n palveluita tai tuotteita.

Sivustoilla on käytössä evästeitä, Google Analytics sekä Facebook-pikseli.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta, jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Kenelle jaamme tietosi

Tietoja ei luovuteta Millie Accounts Oy:n ulkopuolelle.
Henkilötietojen käsittelijät
Henkilötietoja käsittelevät
Millie Accounts Oy:n työntekijät
Tilitoimisto, sen osalta kuin se on kirjanpitoa ja tilinpäätöstä varten tarpeen (esim. myyntilaskujen käsittely).
Tilin Takojat Oy, Oulu.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Säilytämme tietojasi seitsemän vuotta asiakassuhteen päättymisestä. Tämän jälkeen tiedot poistetaan ja tuhotaan tietoturvallisella tavalla.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Oikeus tietojen oikaisemiseen tai poistamiseen
Oikeus saada tieto, jos henkilötietojasi oikaistaan tai rajoitetaan.
Oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta.
Oikeus vaatia tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen.
Oikeus vastustaa automaattista käsittelyä ja profilointia.

Emme suorita tämän tietosuojaselosteen puitteissa rekisteröityjen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin perustuvaa profilointia tai automaattiseen päätöksentekoon johtavaa tietojen käsittelyä, ellet sitä erikseen salli evästevalinnoillasi. Lue lisää sivuston käyttämistä evästeistä täältä.

Sinulla on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Miten käytät oikeuksiasi?

Voit toteuttaa suuren osan edellä kuvatuista oikeuksistasi ottamalla yhteyttä yhteyshenkilö Marika Roth-Thusbergiin. Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi.

Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutettu).

Henkilötietorekisterin suojaus

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisterin käyttö edellyttää Millie Accounts Oy:n antamia käyttöoikeuksia.

Millie Accounts Oy huolehtii tietoturvasta mm. päivittämällä salasanat säännöllisesti ja käyttämällä aina mahdollisuuksien mukaan kaksivaiheista autentikointia. Millieaccounts.fi- sivustolla on ssl-sertifikaatti ja yrityksellä on asianmukaiset virustorjuntaohjelmistot päälaitteillaan.

Yrityksen lukuun toimivien yritysten kanssa tehdään asianmukaiset sopimukset henkilötietojen lainmukaisesta turvallisesta käsittelystä. Yrityksen lukuun toimivat yritykset käsittelevät tietoja vain siinä laajuudessa, kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa edellyttävät.

Scroll to Top